Support
Lamp Shop
Tel/Fax:02 570 1987 ฝ่ายขาย 061 509 5337 ID Line :els18shop
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 20   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
Flower Handle code PATI240 size wide 240 mm ring 150 mm Thick 12 mm.
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 570 1987 mobile +6684 850 6680
8,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 942 1911 mobile +6684 850 6680
650.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 942 1911 mobile +6684 850 6680
550.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 06/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 942 1911 mobile +6684 850 6680
210.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 07/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 942 1911 mobile +6684 850 6680
210.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 07/01/2015
รายละเอียด: ดอกชบา มือจับทองเหลืองรูปดอกชบา รับผลิตมือจับทองเหลืองตามแบบ สนใจสั่งมาได้เลยค่ะ โทร 02 570 1987,061 509 5337,065 551 5945
650.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
Flower Handle code A81F size wide 50 mm. Flower Handle code A81F size wide 50 mm.
เพิ่มเมื่อ: 07/01/2015
รายละเอียด: มือจับทองเหลืองรูปดอกไม้ รับทำตามแบบ we make to order & make to design .Inquiry to +662 942 1911 mobile +6684 850 6680
300.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 25/05/2016
รายละเอียด: มือจับดอกไม้ทองเหลือง รับผลิตตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ ที่ 02 942 1911 mobile 084 850 6680,061 509 5337
550.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
Flower pull brass Item Code N.100N  size wide 45 mm.high 21 mm.
เพิ่มเมื่อ: 25/02/2019
รายละเอียด: ปุ่มจับทองเหลือง ดอกชบา รับผลิตงานทองเหลือง ตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ Tel/fax:02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337 ,084 850 6680
300.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 12/03/2019
รายละเอียด: ดอกกุหลาบ ทองเหลืองราคาต่อชิ้น มือดึงทองเหลืองรูปดอกกุหลาบ รับผลิตมือจับทองเหลือง ตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่Tel/fax: 02 942 1911,02 570 1987,sale 061 509 5337,084 850 6680
410.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 12/03/2019
รายละเอียด: มือจับทองเหลือง มือดึงบานตู้ มือจับหน้าต่าง ราคาต่อชิ้น รับผลิตตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ Tel/fax : 02 942 1911,02 570 1987 mobile 061 509 5337 (sale) 084 850 6680
190.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 12/03/2019
รายละเอียด: ดอกไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง รับผลิตมือจับดอกไม้ทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
100.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 13/03/2019
รายละเอียด: ดอกไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง รับผลิตมือจับดอกไม้ทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
100.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 13/03/2019
รายละเอียด: ดอกไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง รับผลิตมือจับดอกไม้ทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
280.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 14/03/2019
รายละเอียด: ดอกไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง รับผลิตมือจับดอกไม้ทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
190.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 14/03/2019
รายละเอียด: ดอกไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง ราคาต่อชิ้น รับผลิตมือจับดอกไม้ทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
190.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 14/03/2019
รายละเอียด: ใบไม้ทองเหลือง มือจับใบไม้ทองเหลือง รับผลิตงานทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ Tel/fax: 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
190.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 12/07/2019
รายละเอียด: กอดไม้ทองเหลือง มือจับดอกไม้ทองเหลือง ราคาต่อชิ้น ขนาด 4 เซนติเมตร รับผลิตงานทองเหลืองตามแบบ สนใจสินค้าโทรสอบถามได้ที่ Tel/fax: 02 942 1911,02 570 1987 sale 061 509 5337,084 850 6680
185.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 08/10/2020
รายละเอียด: ใบลีลาวดี ทองเหลือง เป็น มือจับบานตู้ หรือใช้ฝังพื้นตกแต่งได้ สนใจสั่งสินค้าโทรสอบถามได้ที่ 02 570 1987,061 509 5337,065 551 5945
650.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 08/10/2020
รายละเอียด: ดอกชบา มือจับทองเหลืองรูปดอกชบา รับผลิตมือจับทองเหลืองตามแบบ สนใจสั่งมาได้เลยค่ะ โทร 02 570 1987,061 509 5337,065 551 5945
180.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1
Tel: Tel/Fax:02 570 1987 ฝ่ายขาย 061 509 5337 ID Line :els18shop| Email: englishlampshowroom@hotmail.com